Jak informovala radnice o výstavbě polyfunkčního domu

Co dělala radnice ve skutečnosti